Categorie Natuurkunde
  • 91 subcategorieën
  • 197 artikelen

Categorie Natuurkunde

Categorie Navigatie
(197)
Natuurkunde
 
 
 
 
 
 
Artikel uitgelicht

De relativiteistheorie van Einstein gaat over de manier waarop we gebeurtenissen waarnemen, met name over de manier waarop voorwerpen en gebeurtenissen worden waargenomen vanuit verschillende referentiestelsels. Een referentiestelsel is bijvoorbeeld een trein, een bus, de maan, de aarde. Bij de relativiteitstheorie wordt er vanuit gegaan dat de lengte van voorwerpen en het tempo waarin de tijd verloopt, onafhankelijk zijn van het referentiestelsel van de waarnemer. Ook wordt er aangenomen dat de ...